EU FUNDS

EL-BOX IS COMPLETING A PROJECT FUNDED BY EU FUNDS

“Implementation of an innovative technology for processing metal profiles”.

The aim of the project is to implement a new technology covered by a patent application called “”Synchronous technological process of closed profiles”.

As a result of the project EL-BOX will be able to offer an innovative service for the processing of metal pipes and profiles.
Project value: 8 760 000 PLN. Co-financing by EU: 2 244 000 PLN.

 

 

 

pt. „Dotacja na kapitał obrotowy (działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój) ”.

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 256.573,77 zł