Urządzenia pomiarowe

Urządzenia pomiarowe

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesu produkcyjnego oraz precyzyjnej kontroli produktów zostały zakupione i wprowadzone do produkcji urządzenia pomiarowe:

– VQC (Visual Quality Control) 12/16

– wysokościomierz cyfrowy TRIMOS V4-400.

Urządzenia pozwalają w prosty i szybki sposób wykryć ewentualne błędy powstałe w początkowej fazie produkcji lub wykonaniu pierwszych sztuk wyrobu. Szybkie opracowanie wartości korygujących jest zasadniczym celem zapewnienia jakości.

 

VQC (Visual Quality Control) 12/16

 

System VQC jest optyczną metodą pomiarową elementów 2D. System przetwarzania obrazu pozwala w bardzo krótkim czasie z niezwykle dużą dokładnością przeprowadzić inspekcję elementów wytwarzanych przez wykrawanie lub cięcie laserem.

Przeskanowane kształty są porównywane z rysunkiem CAD, odchylenia wartości zadanej i rzeczywistej są wizualizowane w raporcie pomiarowym.

Maksymalny rozmiar komponentu:                        1.250 x 1.600 mm

Maksymalna dopuszczalna grubość materiału:   40 mm

Dokładność: MPEE = ±( 50 + L[mm]/50) [μm] do 10 mm grubości materiału

 

Wysokościomierz cyfrowy TRIMOS V4-400

 

Podstawowe funkcje wysokościomierza:

  • pomiar odległości powierzchni
  • pomiar średnic wewnętrznych i zewnętrznych
  • pomiar odległości osi otworów
  • pomiar prostopadłości

 

Zakres pomiarowy mm (in):                       407 (16)

Zakres aplikacji mm (in):                             719 (28)

Max. błąd pomiarowy, BMPE μm:               4.5

Powtarzalność, RMPE μm:                              2

Prostopadłość, SMPE μm:                               10

Maksymalna rozdzielczość mm (in):        0.001 (0.00005)