Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA EL-BOX Kraszewski Sp. k.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów/kontrahentów przez
EL-BOX Kraszewski Sp. k., dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) EL-BOX Kraszewski Sp. k.

ul. Piwna 4, 05-850 Konotopa, Ożarów Mazowiecki,
adres e – mail: elbox@elbox.pl telefon: 22 4875707, 696 006 552

Cel i podstawa prawna przetwarzania
 • sprzedaż usług – art. 6 ust. 1b RODO,
 • realizacja zamówień – art. 6 ust. 1b RODO,
 • realizacja umowy – art. 6 ust. 1b RODO,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1c RODO,
 • realizacja płatności – art. 6 ust. 1b, 1c RODO,
 • archiwizacja dokumentów – art. 6 ust. 1c RODO,
 • dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1b, 1c, 1f RODO,
 • nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy na www.elbox.pl) – art. 6 ust. 1a, 1b RODO,
 • marketing – art. 6 ust. 1a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
 • podmioty zewnętrzne świadczące usługi wsparcia technicznego na rzecz ADO, w szczególności dostawcy oprogramowania oraz usług IT,
 • podmioty współpracująca z ADO, w szczególności firmy kurierskie, kancelaria prawna, firmy audytorskie, banki,
 • organy publiczne, w szczególności ZUS, US.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ADO nie przekazuje danych poza EOG.
Okres przechowywania danych osobowych
 • okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa: prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat), dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń – 6 lat),
 • okres obowiązywania umowy,
 • do czasu cofnięcia zgody dobrowolnej.
Prawa osób fizycznych związane z danymi osobowymi
 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana.
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy lub udzielenia informacji zwrotnej na przesłane poprzez formularz kontaktowy zapytania.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od ADO podanie danych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.